Tsaneva-Agro
Класификация на овощните растения: Овощните   растения   се   разделят   на   дървесни, храстовидни,   полухрастовидни   и   лиани   в   зависимост от     продължителността     на     живота,     размера     и особеностите на строежа на надземните органи. Дървесни     са     ябълката,     крушата,     сливата, черешата,        дървовидната        вишна,        кайсията, прасковата,   орехът,   бадемът,   кестенът   и   други.   Имат силно   развита   надземна   част,   добре   изразено   стъбло и продължителен живот. Храстовидни      са      лешникът,      храстовидната вишна,      смокинята,      нарът,      френското      грозде, немското   грозде,   боровинката   и   други.   Имат   малки размери   и   няколко   многогодишни   стъбла,   излизащи от една коренова система. Полухрастовидни   са   малината   и   къпината.   За разлика     от     храстовидните     стъблата     им     са     с двегодишен   живот.   Ежегодно   образуват   нови   стъбла, които     на     втората     година     плододават     и     след прибирането на плодовете започват да изсъхват.
Плодовете   им   имат   голям   брой   семена,   меки   са, не    издържат    на    продължително    транспортиране    и трудно   се   съхраняват.   Някои   са   със   сложни   плодове   - малина и къпина. Черупкови    овощни    растения    са    орех,    бадем, лешник, кестен и други. Плодовете   им   се   състоят   от   ядка   и   черупка. При   повечето   от   тях   черупката   е   обхваната   от   зелена месеста   част,   която   след   узряване   на   плодовете   се разпуква    и    опадва.    За    консумация    се    използва ядката. Субтропични   и   тропични   овощни   растения   са смокиня,    нар,    маслина,    хинап,    лимон,    портокал, мандарина,   банан   и   други.   Някои   от   тях   се   отглеждат на   открито   в   по-южните   райони   на   страната,   а   други- в култивационни съоръжения. Грижата   за   овощните   растения   се   изразява   в резитба,    торене,    обработка    на    почвата    вътре    в редовете, борба с вредителите и напояване. Всяко     едно     мероприятие     трябва     да     бъде извършено    навреме    и    да    се    следи    за    появата    на болести    и    неприятели    по    растенията,    за    да    може борбата    да    бъде    в    точното    време    преди    да    са нанесени по-големи щети по растенията.
Всички   грижи   за   вашите   насаждения   са   много важни    и    трябва    да    се    извършват    в    подходящите срокове.    Работата    на    специалист    като    мен    е    да следи   за   добрата   грижа   и   за   всички   важни   етапи   от развитието на вашите растения. Ако    все    още    нямате    овощни    насаждения    аз мога    да    ви    помогна    и    за    това.    Важно    е    да    се подберат    подходящите    сортове    и    да    се    следи    за качеството на овощния посадъчен материал. Много   важно   е   да   се   прецени   дали   почвата   и климатичните   условия   са   подходящи   за   конкретния овощен вид. Във   всеки   един   етап   при   създаването   на   едно ново   насаждение,   аз   ще   бъда   до   вас,   за   да   мога   да ви    дам    подходящи    насоки    и    съвети.    През    цялото време   агронома   може   да   бъде   ваш   помощник   при създаването   на   насажденията   и   през   всеки   следващ етап    от    тяхното    развитие.    Така    ще    имате    добри добиви,    здрави    растения    и    качествени    овощни насаждения. Ако    имате    нужда    от    човек,    на    който    да    се доверите аз съм насреща!
Сем.     Сенникоцветни     -     морков,     магданоз, пащърнак, копър и целина Сем. Поветицови - Сладки картофи (батати) Сем.   Устоцветни   -   градинска   чубрица,   джоджен и майорана При         плодовите         зеленчукови         култури продукцията   се   прибира   в   ботаническа   (   домат,   диня, пъпеш,   тиква,   физалис)   или   в   технологична   зрелост (краставица,    патладжан,    зелен    фасул,    зелен    грах, бамя). Растенията,   които   се   отглеждат   за   съцветия,   са артишок,   цветно   зеле   и   броколи,   катo   прибирането   се извършва,   когато   продуктовата   част   е   в   техническа зрелост. При   отглеждането   на   зеленчукови   култури   от тези    две    подгрупитрябва    да    се    провеждат    такива агротехнически   мероприятия,   които   при   конкретните условия   да   способстват   за   по-интензивно   развитие   на растенията      и      за      максимално      реализиране      на продуктивните им възможности.
Зеленчуковите   култури,   които   се   отглеждат   за вегетативни     органи,     също     се     разделят     на     две подгрупи:   растения   с   продуктова   част   от   надземни вегетативни   органи   и   растения   с   продуктова   част   от подземни вегетативни органи. Към    първата    подгрупа    се    отнасят    листните (спанак,   листен   магданоз,   салата,   листна   и   дръжкова целина,   лапад,   лобода   и   др.)   и   листно-стъблените (праз, аспержа, алабаш и др.) зеленчукови култури. Втората    подгрупа    се    разделя    на    луковични (лък,   чесън),   креноплодни   (моркови,   кореноплоден магданоз,   главеста   целина,   ряпа   и   др.),   коренищни (хрян и батати) и клубеноплодни (картофи). При    отглеждането    на    зеленчукови    култури, при   които   за   консумация   се   използват   вегетативни органи,         агротехническите         мероприятия         и въздействието   на   екологичните   фактори   трябва   да бъдат     насочени     към     потискане     и     забавяне     на развитието   на   генеративните   органи,   и   то   така,   че   в най-голяма    степен    да    спомагат    за    формиране    и разрастване     на     тази     част,     която     е     обект     на консумация.
Класификация       по       продължителност       на жизнения   цикъл.   В   зависимост   от   продължителността на     индивидуалното     си     развитие     зеленчуковите растения   се   разделят   на   едногодишни,   двугодишни,   и многогодишни. Класификацията      по      продължителност      на жизнения    цикъл    спомага    за    изясняване    на    някои общи   закономерноти,   характерни   за   отделните   групи, но   не   дава   възможност   за   по-детайлно   изясняване   на връзката      между      биологичните      изисквания      на растенията    от    дадена    група,    различаващи    се    по морфологични   и   биологични   особености,   както   и   по продуктова част. Класификации      според      изискванията      към отделните      екологични      фактори      -      температура, светлина,   влажност   и   др.   Тези   класификации   имат много голямо практическо значение. Представените    видове    класификации    взаимно се    допълват    и    имат    съществено    значение    за    по- лесното,   по-   ефективно   и   правилно   отглеждане   на зеленчуковите култури. Изисквания    на    зеленчуковите    растения    към основните екологични фактори:
Подобряването   на   икономическите   резултати от    зеленчукопроизводството    и    утвърждаването    му като   рентабилен   и   доходен   подотрасъл   на   селското стопанство    изисква    прилагането    на    икономически целесъобразни      технологии      за      отглеждане      на зеленчуковите     култури,     даващи     възможност     за получаване   на   високи   добиви   от   висококачествена продукция         с         ниска         себестойност.         За осъществяването   на   тези   задачи   е   необходимо   много добро   познаване   на   изискванията   на   растенията   към факторите на околната среда. От    външните    фактори,    които    влияят    върху развитието   и   продуктивността   на   растенията,   най- голямо     значение     имат     топлината,     светлината, водата, хранителните вещества и въздухът. Аз    като    специалист    мога    да    ви    помогна    от самото    начало    на    отглеждането    на    зеленчуковите растения до прибирането на продукцията. Мога   да   избера   за   вас   подходящите   култури   и сортове,       в       зависимост       от       вашият       район, климатичните условия и почвата. Може   да   разчитате   на   мен   и   за   биологично отглеждане на зеленчукови култури.
Можем      заедно      да      предвидим      вредителите      и     да   изберем   подходящата   борба   с   тях.Каквото      и      да     ви      тревожи      при      отглеждането      на   зеленчуците, може да се обърнете към мен.
Етеричните   култури,   билки   и   подправки,   се употребяват      за      производство      на      лечебни      и козметични   изделия,   као   добавка   към   ястия   и   тяхното овкусяване. В      отглеждането      на      етерично-маслените култури   се   изисква   голямо   специфично   познание   по ботаника за култивиране на различните видове. Решаващо   значение   за   успеха   и   правилното развитие    е    избора    на    местоположение.    Този    вид култури   изискват   определени   почвени   и   климатични условия.   Растенията   могат   да   се      използват,   както   за хранителна   цел,   така   и   за   лечебна,   когато   е   свързано с     производството     на     така     наречените     билкови лекарства.         Под         формата         на         лекарства благоприятстват   за   здравето   на   хората   и   животните. Те    включват    изсушени    растения,    както    и    части    от растението    или    крайни    продукти    под    формата    на етерични     масла.     Етеричните     масла     притежават противовъзпалително   действие   и   ускоряват   процеса на храносмилането.
Горчивите    вещества    съдържат    гермицидно    и успокояващо        действие.        Танините        действат антибактериално     и     успокояващо.     Флавоноидите (багрила)      са      антиоксиданти,      които      защитават клетките.     Сапонините     инхибрират     растежа     на гъбичките. Етеричните    масла    пр    отделните    растения    се синтезират и се натрупват в различни органи: ●в   цветовете   —   при   розата,   лавандулата,   лайката, невена и др. ●в   листата   и   стъблата   —   при   ментата,   маточината, мащерката и др. ●в     плодовете     —     при     анасона,     кима,     кимиона, кориандъра, резенето и др. ●в корените — при валерианата и др. Натрупването    на    масла    става    в    характерни образувания,      наречени      „вместилища“.      Според местоположението   си,   вместилищата   се   разделят   на две групи: ●външни    (екзогенни)    —    простите    жлезисти власинки,   сложните   жлезисти   власинки,   жлезистите люспи, жлезистите петна ●вътрешни      (ендогенни)      —      екскреторните клетки,   шизогенните   вместилища,   смесените   шизо- лизигенни вместилища
Познаването      на      характерните      за      всяко етеричномаслено   растение   вместилища   е   важно,   за да   се   избегнат   неправилните   начини   на   прибиране   и манипулация,     които     биха     довели     до     загуба     на етерични масла. Извличане на етерични масла Използват            се            4            начина            на            извличане           на етеричните масла: 1. Извличане чрез дестилация с водна пара. 2. Извличане чрез разтворители. 3. Извличане чрез поглъщатели. 4. Извличане по механичен начин.
   Списък на етерично-маслените култури в България
Анасон Балканска чубрица Босилек Бреза Бял бор Бял пелин Бял равнец Валериана Вратига Гераниум Градинска чубрица Градински пелин Градински чай Девисил Див пелин Ела Ехинацея Жасмин Жълт кантарион Здравец Исоп Маслодайна роза Ким Кимион Копър
Кориандър Лавандула Лечебна пищялка Лимонен пелин Лук Майорана Маточина Мащерка Медицинска лайка Мента Моркови (семена) Морски пелин Невен Пиретрум Планинска арника Резене РиганРозмарин Салвия Седефче Хвойна Хмел Червен пипер
Ако     искате     да     започнете     отглеждане     на етерично-маслени   култури,   аз   може   да   ви   дам   насоки за създаването на насажденията. Може    заедно    да    планираме    и    да    изпълним различните      етапи      за      създаването      на      нови насаждения. Може   да   направя   прегледи   на   посадъчния   или посевния материал в зависимост от културата. Ако   вече   имате   готови   насаждения   мога   да   ви помогна и за подходящата грижа за тях. Свържете се с мен, аз ви очаквам.
Освен    това    за    тях    се    полагат    грижи    и    през следващите    години    и    разходите    не    се    покриват преди започването на плододаването. Отглеждането    на    овощните    видове    в    нашата страна   могат   да   осигурят   целогодишно   снабдяване на     населението     с     пресни     плодове,     които     са абсолютно   необходими   за   пълноценното   хранене   на човека.Освен     за     прясна     консумация     овощните видове     са     много     подходяща     суровина     и     за преработка. От   тях   се   получават   нектари,   плодови   сокове, компоти,    конфитюри,    желета,    мармалади    и    други. Някои   от   овощните   плодове   са   подходящи   за   сушене или за дълбоко замразяване. У    нас    има    благоприятни    почвено-климатични условия   за   развитието   на   овощните   видове,   добри възможности    за    напояване,    за    механизиране    на работните     процеси     и     достатъчно     мощности     за преработката на плодовете. Овощните    сортове    се    размножават    само    по вегетативен начин.
Овощните       видове       са       най-различни       по ботаническа       принадлежност       и       морфологични особености.   Познати   са   тревисти,   полухрастовидни, храстовидни,   лиановидни   и   дървесни   видове.   Всички тези   групи   имат   големи   различия   в   биологичните   им особености,   изисквания   към   екологичните   условия   и технологиите на отглеждане. При      отглеждането      на      овощните      видове ежегодно    трябва    да    се    полагат    грижи    не    само    за настоящата   реколта,   но   да   се   осигурят   подходящите грижи    за    гарантиране    на    плододаването    и    през следващата   година.   Грижите   за   овощните   култури   не трябва   да   приключват   след   беритбата   на   плодовете,   а трябва   да   се   полагат   целогодишно.   Недостатъчната грижа   за   растенията   се   отразява   неблагоприятно   не само   през   настоящата   и   през   следващата   година,   но може    да    отрази    за    по-продължителен    период    от време. Овощните   насаждения   са   основни   средства   за производството   на   плодове.   Създаването   на   овощни насаждения изисква големи разходи.
Преходно     положение     между     тревистите     и храстовидните       видове       заема       ягодата.       Има многогодишна    коренова    система,    а    надземната    й част   се   състои   от   късо   стъбло,   образуващо   ластуни, розетки, листа и цветоноси. Лианите     образуват     пълзящи     или     увивни стъбла.        Типично        лиановидно        растение        е актинидията,    отглеждана    у    нас    през    последните години. Според   особеностите   в   строежа   на   плодовете овощните   растения   се   разделят   на   следните   групи: семкови,     костилкови,     ягодоплодни,     орехоплодни, субтропични и тропични. Семковите   овощни   растения   са   ябълка,   круша, дюля,   мушмула.   Имат   лъжливи   плодове,   образувани от плодово сърце и семена. Костилкови      овощни      растения      са      слива, праскова,   кайсия,   джанка,   череша,   вишна   и   други. Плодът   е   образуван   от   твърда   костилка,   обкръжена от плодово месо. Ягодоплодни    овощни    растения    са    ягодата, малина,    къпина,    френско    грозде,    бодливо    грозде, културна боровика и други.
Разнообразието      на      растителния      свят      е изключително     голямо,     а     броят     на     видовете     в световната   флора   е   около   130   000   -   140   000.   Като зеленчукови   растения   се   използват   около   1200   вида. Вразличните   климатични   зони   този   брой   варира   в широки граници. Факторът,      който      в      най-голяма      степен ограничава          видовото          разнообразие,          е температурата. В   България   са   разпространени   и   се   отглеждат като    зеленчукови    растения    около    55    вида.    Те    се характеризират с голямо разнообразие. Характерно      за      зеленчуковите      видове      е голямото     им     разнообразие     в     следните     няколко аспекта:   те   се   отнасят   към   различни   ботанически семейства    и    имат    твърде    различни    морфологични признаци,     биологични     изисквания     и     стопански качества;   при   отделните   видове   за   консумация   се използват      различни      растителни      органи      като плодове,     семена,     съцветия,     листа,     и     листни образувания,    стъбла    и    стъблени    образувания    и други.
Различна   е   продължителността   на   жизнения   им цикъл. Ботаническа класификация. Тя     е     най-точна,     т.к.     разкрива     генетичното родство   между   растенията   и   тяхното   развитие.   При   нея групирането   на   зеленчуковите   растения   се   извършва въз     основа     на     техните     ботанически     признаци     и систематичната им приндлежност. 1. Клас Едносемеделни Сем. Лукови - кромид лук, чесън и праз. Сем. Аспержови - аспержа Сем. Житни - захарна царевица 2. Клас Двусемеделни Сем.    Картофови    -    домати,    пипер,    патладжан, картофи, физалис Сем. Тиквови- краставици, пъпеши, дини и тикви Сем. Бобови - грах, фасул и бакла Сем. Слезови - бамя Сем. Кръстоцвет ни- зеле, карфиол, ряпа и хрян Сем. Лападови - лапад, киселец и ревен Сем. Лободови - цвекло, спанак и лобода Сем. Сложноцветни - салата, цикория и артишок
Tsaneva-Agro
Овощните     видове     са     най-различни     по ботаническа    принадлежност    и    морфологични особености.          Познати          са          тревисти, полухрастовидни,   храстовидни,   лиановидни   и дървесни    видове.    Всички    тези    групи    имат големи       различия       в       биологичните       им особености,     изисквания     към     екологичните условия и технологиите на отглеждане. При    отглеждането    на    овощните    видове ежегодно   трябва   да   се   полагат   грижи   не   само за    настоящата    реколта,    но    да    се    осигурят подходящите      грижи      за      гарантиране      на плододаването    и    през    следващата    година. Грижите    за    овощните    култури    не    трябва    да приключват    след    беритбата    на    плодовете,    а трябва       да       се       полагат       целогодишно. Недостатъчната     грижа     за     растенията     се отразява      неблагоприятно      не      само      през настоящата    и    през    следващата    година,    но може   да   отрази   за   по-продължителен   период от време. Овощните   насаждения   са   основни   средства за   производството   на   плодове.   Създаването   на овощни насаждения изисква големи разходи. Освен   това   за   тях   се   полагат   грижи   и   през следващите   години   и   разходите   не   се   покриват преди започването на плододаването. Отглеждането     на     овощните     видове     в нашата   страна   могат   да   осигурят   целогодишно снабдяване   на   населението   с   пресни   плодове, които       са       абсолютно       необходими       за пълноценното    хранене    на    човека.Освен    за прясна   консумация   овощните   видове   са   много подходяща суровина и за преработка. От    тях    се    получават    нектари,    плодови сокове,       компоти,       конфитюри,       желета, мармалади     и     други.     Някои     от     овощните плодове    са    подходящи    за    сушене    или    за дълбоко замразяване. У      нас      има      благоприятни      почвено- климатични      условия      за      развитието      на овощните     видове,     добри     възможности     за напояване,    за    механизиране    на    работните процеси       и       достатъчно       мощности       за преработката на плодовете. Овощните   сортове   се   размножават   само   по вегетативен начин. Класификация на овощните растения: Овощните      растения      се      разделят      на дървесни,     храстовидни,     полухрастовидни     и лиани   в   зависимост   от   продължителността   на живота,   размера   и   особеностите   на   строежа   на надземните органи. Дървесни   са   ябълката,   крушата,   сливата, черешата,     дървовидната     вишна,     кайсията, прасковата,     орехът,     бадемът,     кестенът     и други.    Имат    силно    развита    надземна    част, добре     изразено     стъбло     и     продължителен живот. Храстовидни   са   лешникът,   храстовидната вишна,    смокинята,    нарът,    френското    грозде, немското   грозде,   боровинката   и   други.   Имат малки     размери     и     няколко     многогодишни стъбла, излизащи от една коренова система. Полухрастовидни   са   малината   и   къпината. За   разлика   от   храстовидните   стъблата   им   са   с двегодишен   живот.   Ежегодно   образуват   нови стъбла,   които   на   втората   година   плододават   и след   прибирането   на   плодовете   започват   да изсъхват. Преходно   положение   между   тревистите   и храстовидните     видове     заема     ягодата.     Има многогодишна   коренова   система,   а   надземната й   част   се   състои   от   късо   стъбло,   образуващо ластуни, розетки, листа и цветоноси. Лианите    образуват    пълзящи    или    увивни стъбла.     Типично     лиановидно     растение     е актинидията,       отглеждана       у       нас       през последните години. Според      особеностите      в      строежа      на плодовете   овощните   растения   се   разделят   на следните       групи:       семкови,       костилкови, ягодоплодни,     орехоплодни,     субтропични     и тропични. Семковите    овощни    растения    са    ябълка, круша,      дюля,      мушмула.      Имат      лъжливи плодове,     образувани     от     плодово     сърце     и семена. Костилкови    овощни    растения    са    слива, праскова,   кайсия,   джанка,   череша,   вишна   и други.   Плодът   е   образуван   от   твърда   костилка, обкръжена от плодово месо. Ягодоплодни   овощни   растения   са   ягодата, малина,     къпина,     френско     грозде,     бодливо грозде, културна боровика и други. Плодовете    им    имат    голям    брой    семена, меки     са,     не     издържат     на     продължително транспортиране   и   трудно   се   съхраняват.   Някои са със сложни плодове - малина и къпина. Черупкови     овощни     растения     са     орех, бадем, лешник, кестен и други. Плодовете     им     се     състоят     от     ядка     и черупка.    При    повечето    от    тях    черупката    е обхваната   от   зелена   месеста   част,   която   след узряване   на   плодовете   се   разпуква   и   опадва. За консумация се използва ядката. Субтропични   и   тропични   овощни   растения са     смокиня,     нар,     маслина,     хинап,     лимон, портокал,   мандарина,   банан   и   други.   Някои   от тях    се    отглеждат    на    открито    в    по-южните райони   на   страната,   а   други-   в   култивационни съоръжения. Грижата   за   овощните   растения   се   изразява в   резитба,   торене,   обработка   на   почвата   вътре в редовете, борба с вредителите и напояване. Всяко   едно   мероприятие   трябва   да   бъде извършено   навреме   и   да   се   следи   за   появата на   болести   и   неприятели   по   растенията,   за   да може   борбата   да   бъде   в   точното   време   преди да са нанесени по-големи щети по растенията. Всички    грижи    за    вашите    насаждения    са много    важни    и    трябва    да    се    извършват    в подходящите   срокове.   Работата   на   специалист като   мен   е   да   следи   за   добрата   грижа   и   за всички   важни   етапи   от   развитието   на   вашите растения. Ако   все   още   нямате   овощни   насаждения   аз мога   да   ви   помогна   и   за   това.   Важно   е   да   се подберат   подходящите   сортове   и   да   се   следи за      качеството      на      овощния      посадъчен материал. Много   важно   е   да   се   прецени   дали   почвата и    климатичните    условия    са    подходящи    за конкретния овощен вид. Във   всеки   един   етап   при   създаването   на едно   ново   насаждение,   аз   ще   бъда   до   вас,   за да   мога   да   ви   дам   подходящи   насоки   и   съвети. През   цялото   време   агронома   може   да   бъде   ваш помощник   при   създаването   на   насажденията   и през   всеки   следващ   етап   от   тяхното   развитие. Така   ще   имате   добри   добиви,   здрави   растения и качествени овощни насаждения. Ако   имате   нужда   от   човек,   на   който   да   се доверите аз съм насреща!
Разнообразието    на    растителния    свят    е изключително   голямо,   а   броят   на   видовете   в световната   флора   е   около   130   000   -   140   000. Като   зеленчукови   растения   се   използват   около 1200   вида.   В   различните   климатични   зони   този брой варира в широки граници. Факторът,     който     в     най-голяма     степен ограничава       видовото       разнообразие,       е температурата. В     България     са     разпространени     и     се отглеждат   като   зеленчукови   растения   около   55 вида.      Те      се      характеризират      с      голямо разнообразие. Характерно    за    зеленчуковите    видове    е голямото   им   разнообразие   в   следните   няколко аспекта:      те      се      отнасят      към      различни ботанически      семейства      и      имат      твърде различни   морфологични   признаци,   биологични изисквания      и      стопански      качества;      при отделните   видове   за   консумация   се   използват различни    растителни    органи    като    плодове, семена,        съцветия,        листа,        и        листни образувания,   стъбла   и   стъблени   образувания   и други. Различна       е       продължителността       на жизнения им цикъл. Ботаническа класификация. Тя   е   най-точна,   т.к.   разкрива   генетичното родство   между   растенията   и   тяхното   развитие. При      нея      групирането      на      зеленчуковите растения   се   извършва   въз   основа   на   техните ботанически    признаци    и    систематичната    им принадлежност. При      плодовите      зеленчукови      култури продукцията     се     прибира     в     ботаническа     ( домат,    диня,    пъпеш,    тиква,    физалис)    или    в технологична   зрелост   (краставица,   патладжан, зелен фасул, зелен грах, бамя). Растенията,      които      се      отглеждат      за съцветия,   са   артишок,   цветно   зеле   и   броколи, катo      прибирането      се      извършва,      когато продуктовата част е в техническа зрелост. При   отглеждането   на   зеленчукови   култури от   тези   две   подгрупи   трябва   да   се   провеждат такива     агротехнически     мероприятия,     които при   конкретните   условия   да   способстват   за   по- интензивно     развитие     на     растенията     и     за максимално   реализиране   на   продуктивните   им възможности. Зеленчуковите        култури,        които        се отглеждат    за    вегетативни    органи,    също    се разделят     на     две     подгрупи:     растения     с продуктова     част     от     надземни     вегетативни органи    и    растения    с    продуктова    част    от подземни вегетативни органи. Към   първата   подгрупа   се   отнасят   листните (спанак,    листен    магданоз,    салата,    листна    и дръжкова    целина,    лапад,    лобода    и    др.)    и листно-стъблените   (праз,   аспержа,   алабаш   и др.) зеленчукови култури. Втората   подгрупа   се   разделя   на   луковични (лък,       чесън),       кореноплодни       (моркови, кореноплоден   магданоз,   главеста   целина,   ряпа и     др.),     коренищни     (хрян     и     батати)     и клубеноплодни (картофи). При   отглеждането   на   зеленчукови   култури, при     които     за     консумация     се     използват вегетативни         органи,         агротехническите мероприятия   и   въздействието   на   екологичните фактори     трябва     да     бъдат     насочени     към потискане     и     забавяне     на     развитието     на генеративните    органи,    и    то    така,    че    в    най- голяма    степен    да    спомагат    за    формиране    и разрастване   на   тази   част,   която   е   обект   на консумация. Класификация     по     продължителност     на жизнения        цикъл.        В        зависимост        от продължителността     на     индивидуалното     си развитие   зеленчуковите   растения   се   разделят на          едногодишни,          двугодишни,          и многогодишни. Класификацията    по    продължителност    на жизнения    цикъл    спомага    за    изясняване    на някои    общи    закономерноти,    характерни    за отделните   групи,   но   не   дава   възможност   за   по- детайлно     изясняване     на     връзката     между биологичните    изисквания    на    растенията    от дадена        група,        различаващи        се        по морфологични   и   биологични   особености,   както и по продуктова част. Класификации    според    изискванията    към отделните   екологични   фактори   -   температура, светлина,   влажност   и   др.   Тези   класификации имат много голямо практическо значение. Представените       видове       класификации взаимно     се     допълват     и     имат     съществено значение    за    по-лесното,    по-    ефективно    и правилно      отглеждане      на      зеленчуковите култури. Изисквания     на     зеленчуковите     растения към основните екологични фактори: Подобряването         на         икономическите резултати      от      зеленчукопроизводството      и утвърждаването   му   като   рентабилен   и   доходен подотрасъл    на    селското    стопанство    изисква прилагането   на   икономически   целесъобразни технологии    за    отглеждане    на    зеленчуковите култури,   даващи   възможност   за   получаване   на високи   добиви   от   висококачествена   продукция с   ниска   себестойност.   За   осъществяването   на тези     задачи     е     необходимо     много     добро познаване   на   изискванията   на   растенията   към факторите на околната среда. От   външните   фактори,   които   влияят   върху развитието   и   продуктивността   на   растенията, най-голямо       значение       имат       топлината, светлината,   водата,   хранителните   вещества   и въздухът. Аз   като   специалист   мога   да   ви   помогна   от самото       начало       на       отглеждането       на зеленчуковите    растения    до    прибирането    на продукцията. Мога     да     избера     за     вас     подходящите култури    и    сортове,    в    зависимост    от    вашият район, климатичните условия и почвата. Може   да   разчитате   на   мен   и   за   биологично отглеждане на зеленчукови култури. Можем   заедно   да   предвидим   вредителите   и да изберем подходящата борба с тях. Каквото   и   да   ви   тревожи   при   отглеждането на зеленчуците, може да се обърнете към мен.
Етеричните   култури,   билки   и   подправки, се   употребяват   за   производство   на   лечебни   и козметични   изделия,   като   добавка   към   ястия   и тяхното овкусяване. В    отглеждането    на    етерично-маслените култури     се     изисква     голямо     специфично познание    по    ботаника    за    култивиране    на различните видове. Решаващо      значение      за      успеха      и правилното        развитие        е        избора        на местоположение.    Този    вид    култури    изискват определени    почвени    и    климатични    условия. Растенията   могат   да   се      използват,   както   за хранителна   цел,   така   и   за   лечебна,   когато   е свързано   с   производството   на   така   наречените билкови   лекарства.   Под   формата   на   лекарства благоприятстват    за    здравето    на    хората    и животните.    Те    включват    изсушени    растения, както    и    части    от    растението    или    крайни продукти    под    формата    на    етерични    масла. Етеричните                масла                притежават противовъзпалително    действие    и    ускоряват процеса на храносмилането. Познаването    на    характерните    за    всяко етеричномаслено      растение      вместилища      е важно,   за   да   се   избегнат   неправилните   начини на    прибиране    и    манипулация,    които    биха довели до загуба на етерични масла. Ако   искате   да   започнете   отглеждане   на етерично-маслени   култури,   аз   може   да   ви   дам насоки за създаването на насажденията. Може      заедно      да      планираме      и      да изпълним   различните   етапи   за   създаването   на нови насаждения. Може   да   направя   прегледи   на   посадъчния или     посевния     материал     в     зависимост     от културата. Ако   вече   имате   готови   насаждения   мога да ви помогна и за подходящата грижа за тях. Свържете се с мен, аз ви очаквам.