Tsaneva-Agro
Казвам се Венцислава Цанева и съм агроном. От     дете     нося     в     себе     си     любовта     към отглеждането на растенията. Завърших     през     2009     година     средното     си образование    в    ПГГСД    “Н.Хайтов”    със    специалност “Парково   сроителство   и   озеленяване”.   Харесваше   ми да   изучавам   декоративните   видове.   След   време   взех решение   да   уча   агрономство   и   не   съжалявам,   че   го направих.   Докоснах   се   до   тази   професия   и   сърцето ми беше отдадено напълно на нейното изучаване. Бакалавър      завърших      през      2014      година специалност    “Агрономство”,    а    магистър    през    2016 година    специалност    “Производство    на    посевен    и посадъчен материал”. Висшето    си    образование    съм    завършила    в Техническия   университет   в   град   Варна.   Всичко   обаче тепърва започва след знанията, които натрупваш. Аз    се    уча    всеки    ден    на    нещо    ново    или    се сблъсквам   с   нещо   ново,   за   да   стана   по-ефективен специалист.
Реших    да    стана    частен    експерт,    за    да    дам всичко   от   себе   си,   без   някой   да   ми   пречи   или   да   ми поставя своите граници. Исках   свободата   да   взимам   решения   и   да   давам подходящите   съвети,   без   да   бъда   обвързана   с   един единствен производител. Искам   да   достигна   повече   хора   и   да   успеем заедно в това, което правим. Имам   опит   в   областта   на   зеленчукови,   овощни, и етерично-маслени култури. Работя   така,   както   бих   работила   за   себе   си. Готова    съм    дори    да    се    впусна    в    експеримент    до достигането        на        по-добри        резултати        или разрешаването на конкретен проблем. Това    е    моето    начало,    а    вие    искате    ли    да започнете   вашето   в   земелското   производство   заедно с   мен?   Искате   ли   да   продължим   да   градим   вашето развитие и бъдеще в земеделието? Млад   специалист   съм,   а   Вие   ще   ми   се   доверите ли? С уважение: агроном Венцислава Цанева
Tsaneva-Agro
Казвам     се     Венцислава     Цанева     и     съм агроном. От    дете    нося    в    себе    си    любовта    към отглеждането на растенията. Завърших    през    2009    година    средното    си образование      в      ПГГСД      “Н.Хайтов”      със специалност       “Парково       строителство       и озеленяване”.     Харесваше     ми     да     изучавам декоративните     видове.     След     време     взех решение   да   уча   агрономство   и   не   съжалявам, че   го   направих.   Докоснах   се   до   тази   професия и    сърцето    ми    беше    отдадено    напълно    на нейното изучаване. Бакалавър    завърших    през    2014    година специалност    “Агрономство”,    а    магистър    през 2016    година    специалност    “Производство    на посевен и посадъчен материал”. Висшето   си   образование   съм   завършила   в Техническия     университет     в     град     Варна. Всичко   обаче   тепърва   започва   след   знанията, които натрупваш. Аз   се   уча   всеки   ден   на   нещо   ново   или   се сблъсквам    с    нещо    ново,    за    да    стана    по- ефективен специалист. Реших   да   стана   частен   експерт,   за   да   дам всичко   от   себе   си,   без   някой   да   ми   пречи   или да ми поставя своите граници. Исках   свободата   да   взимам   решения   и   да давам     подходящите     съвети,     без     да     бъда обвързана с един единствен производител. Искам   да   достигна   повече   хора   и   да   успеем заедно в това, което правим. Имам    опит    в    областта    на    зеленчукови, овощни, и етерично-маслени култури. Работя   така,   както   бих   работила   за   себе си.     Готова     съм     дори     да     се     впусна     в експеримент     до     достигането     на     по-добри резултати    или    разрешаването    на    конкретен проблем. Това   е   моето   начало,   а   вие   искате   ли   да започнете   вашето   в   земелското   производство заедно    с    мен?    Искате    ли    да    продължим    да градим      вашето      развитие      и      бъдеще      в земеделието? Млад    специалист    съм,    а    Вие    ще    ми    се доверите ли? С уважение: агроном Венцислава Цанева